Ihmiset rakastavat koiria. Rakkaus koiriin on vaan syventynyt ajan mittaan. Monilla ihmisillä on nykyään useampia koiria kotonaan, yksi koira ei ole enää monelle tarpeeksi. Koirat ovat ihmisille kuin hyviä ystäviä ja niitä kohdellaan sen mukaan. Koirille on tarjolla tänä päivänä monia palveluja, mitä entisaikaan ei olisi voinut kuvitellakaan.

Kuten me ihmiset, myös koirat sairastavat. Sairaita koiria on tietysti hoidettava. Ongelman mukaan koiranomistaja saattaa olla yhteydessä eläinlääkäriin, eläintenhoitajaan tai vaikka koirahierojaan. Mahdollisuuksia sairauksien hoitamiseen on tarjolla useita. Koirille suunnattuja terveyspalveluja on tullut suunnattomasti lisää ja niistä omistaja voi valita koiralleen parhaimman vaihtoehdon.

Osa koirien terveysongelmista johtuu koirien lajityypillisistä piirteistä. Koiria jalostetaan ja on jalostettu jo vuosikymmeniä. Joissain tapauksissa jalostus on toimivaa, mutta osassa tapauksista jalostus on viety liian pitkälle. Liian pitkälle viety ulkonäkökeskeinen jalostus saattaa aiheuttaa koirille vakaviakin terveysongelmia. Jotkut koirarodut, esimerkiksi mopsit tai bulldoggit ovat todella lyhytkuonoisia, ja näistä saattaa aiheutua koirille ajan mittaan muun muassa hengitysongelmia. Kaikki koirat eivät tosin kärsi näistä ongelmista, mutta monilla ilmenee vanhemmiten kuitenkin ongelmia. Samoin lyhytjalkaiset koirat, kuten eri mäyräkoirarodut, saattavat kärsiä jalkojen lyhyydestä. Jalkojen lyhyydestä koirat kärsivät varsinkin, jos koiran vartalo muuten on raskas. Tässä vain muutama esimerkki niin sanotuista ongelmaroduista. Kaikki saman rotuiset koirat eivät toki kärsi samoista ongelmista, mutta niihin koiran omistajan kannattaa kuitenkin kiinnittää erityistä huomiota.

Miten tunnistaa terveysongelmat koiralla?

Kaikki terveysongelmat eivät ole aivan heti päälle päin nähtävissä. Koirilla on usein korkeampi kipukynnys kuin meillä ihmisillä ja tämän takia osa terveysongelmista voi pysyä piilossa pidempään. Osa terveysongelmista on tietysti heti nähtävissä, esimerkiksi onnettomuudesta aiheutuneet vauriot, muutokset hengityksessä tai jatkuva oksentelu. Silloin kun terveysongelmat ovat selvästi nähtävissä, osaa omistajakin hakea ongelmaan asiantuntevaa apua. Tällöin ongelmista päästään yleensä myös nopeammin eteenpäin ja ongelma saadaan hoidettua ainakin jollain tasolla.

Miten tunnistaa terveysongelmat koiralla
Miten tunnistaa terveysongelmat koiralla

Kaikki koirat eivät siis näytä tunteitaan ja ongelmiaan kovinkaan selkeästi. Koiran omistajan on välillä seurattava lemmikkiään todella tarkasti varmistuakseen siitä, että joku piilevä terveysongelma on saattanut iskeä koiraan. Koiran käytös saattaa tällaisissa tilanteissa olla jotenkin poikkeavaa. Koira saattaa äännellä eri tavalla kuin se yleensä ääntelee. Koira saattaa myös liikehtiä normaalista poikkeavasti ja tällöin se saattaa herättää omistajan herätyskellot soimaan. Sairas koira saattaa myös nukkua paljon normaalia enemmän tai uni saattaa olla hyvinkin katkonaista, ei siis normaalia koiran unta. Koiran omistaja pystyy parhaiten huomaamaan nämä poikkeavuudet, koska hän tuntee lemmikkinsä yleensä kaikkein parhaiten. Koiran hieman poikkeukselliseen olemukseen tai käytökseen kannattaa heti kiinnittää huomiota eikä jättää asiaa vain hautumaan tai unohtaa asiaa. Usein poikkeavalle käytökselle löytyy jonkinlainen selitys ja tätä selitystä on hyvä metsästää, vaikka se aikaa voikin viedä. Mitä nopeammin asiaan puututaan, sitä nopeammin koira yleensä saadaan myös kuntoon. Jos koiranomistaja ei halua huomioida lemmikkinsä poikkeavaa olotilaa, saattaa se mutkistaa asioita ja tehdä koiran olotilan entistä vaikeammaksi. Kannattaa siis seurata lemmikkiään ihan jokapäiväisessä elämässä.

Yhteenveto

Lemmikkiin kannattaa ehdottomasti kiinnittää huomiota pienestä pitäen, jotta omistaja ajan mittaa oppii tuntemaan koiransa kuin omat taskunsa. Kun lemmikin tuntee hyvin, on myös terveysongelmat helpommin huomiotavissa ja tunnistettavissa. Silloin, kun terveysongelmat tunnistetaan nopeasti, on parantuminenkin helpompaa ja nopeampaa, kun hoitoon on osattu hakeutua nopealla aikataululla. Koiria kannattaa myös käyttää yleisissä tarkastuksissa eläinlääkärillä, jolloin asiantuntija pystyy analysoimaan mahdolliset ongelmakohdat. Koirien hoito on aikaa vievää, mutta palkitsevaa puuhaa. Sanonta, koira on ihmisen paras ystävä, osuu varmasti monen koiranomistajan kohdalle oikeaksi sanonnaksi.